Jessica Zuan

Jessica Zuan (1984) es creschida sü a La Punt Chamues-ch ed a Segl Maria. In sia giuventüna ho ella passanto ün an a St. Emilion. La poetessa ho fat sia matura a Genevra, inua ch’ella eir stüdgio germanistica et litteratura cumpareda. Pü tard ho ella fat stüdis da traducziun ed lavuro cu traductura da suottituls, in üna chesa editura ed in üna agenzia litterara a Barcelona. Lo viva ellas daspö 15 ans cun sia famiglia. Sieu prüm cudesch da poesias L’orizi / La tempête (Samizdat, Genevra) es cumparieu l’an 2017. Cuort zieva es cumparieu Stremblidas e s-chima (Chasa Editura Rumantscha, 2019). Per sias poesias ho Zuan survgnieu il Premi da promoziun culturela dal Chantun Grischun 2020 ed il Premi da promoziun culturela da la Regiun Molögia 2020. L’autura publichescha eir in magazins, antologias etc. 

Foto: Monica Almirall Batet
Foto: Monica Almirall Batet